про конкурс на посаду директора Косівського ліцею №2

Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівникакомунального закладу загальної середньої освітиКосівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області, затвердженого рішенням Косівської міської ради від 28 січня 2021 року№ 228-4\2021, Косівська міська рада

оголошує конкурс на посаду директора Косівського ліцею №2 імені Михайла Павлика Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 20552919), який знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 8, місто Косів, Косівський район, Івано-Франківська область, 78600.

Умови оплати праці. Посадовий оклад директора закладу відповідає 17 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Передбачаються підвищення посадового окладу за роботу у населеному пункті, якому надано статус гірського, надбавка за вислугу років, надбавка за престижність праці, матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та інші підвищення, а також заохочувальні та компенсаційні виплати згідно чинного законодавства та умов колективного договору.

Кваліфікаційні вимоги. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Претенденти на посаду директора Косівського ліцею №2 ім.М.Павлика для участі у конкурсі подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням, претенденти на посаду керівника закладу освіти можуть подати інші документи, які підтверджують професійні та/або моральні якості.

Документи подаються претендентом особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до служби управління персоналом відділу освіти Косівської міської ради за адресою: вулиця Шевченка, 40, місто Косів, відділ освіти Косівської міської ради, кабінет № 3.

При поданні копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, копії документа про вищу освіту з додатком, проводиться перевірка на відповідність оригіналам. Копія трудової книжки непрацюючими претендентами подається разом із оригіналом, копія трудової книжки працюючими претендентами має бути завірена керівником за місцем основної роботи.

Строк подання документів 30 календарних днів – з 27 квітня 2021 року по 26 травня 2021 року.

Конкурсний відбір переможця здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у формі тестування;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Косівського ліцею №2 ім.М.Павлика, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік тестових питань, інформація про форму перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), перелік ситуаційних завдань та критерії оцінювання тестувань і завдань оприлюднюються на веб-сайті засновника до завершення строку подання документів.

Про дату і час проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше, ніж за три робочих дні до його проведення.

Про дату і час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти допущені до неї кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше, ніж за три робочих дні до проведення.

З питань надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі звертатись до відділу освіти Косівської міської ради.

Уповноважена особа – Лаврук Володимир Володимирович, головний спеціаліст відділу освіти Косівської міської ради, робочий телефон (03478)24784, мобільний телефон 0673423017, адреса електронної пошти osvita.kosiv.mr@gmail.com

Кiлькiсть переглядiв: 54