Повернутися до звичайного режиму

Положення про Школу навчання лідерів учнівського самоврядування «Первоцвіт»

I. Загальні положення

1.1. Школа навчання лідерів учнівського самоврядування – це комплекс заходів, які спрямовані на виховання та навчання нової генерації лідерів , залучення учнів до активної участі у культурному, громадському та духовному житті школи та району, ознайомлення її з діяльністю органів учнівського самоврядування, районного та місцевого самоврядування, створення сприятливих умов для реалізації лідерських організаторських здібностей школярів.

1.2. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указом МОН України №1/9-850 від 07.12.09 «Про розвиток органів учнівського врядування», «Загальною декларацією прав людини», «Конвенцією ООН про права дитини», Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України».

II. Мета та завдання школи лідера

2.1. Мета:

 створення умов для розвитку лідерських якостей дітей та учнівської молоді, виховання суспільної еліти;

 надання необхідних знань та практичних навичок молодим лідерам, що допоможе їм віднайти своє місце у майбутньому;

 всебічний розвиток та самовдосконалення особистості;

 формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності;

 формування почуття відповідальності;

 популяризація та утвердження здорового способу життя;

 прагнення узгодженості інтересів між учнями та педагогами.

2.2. Головним завданням є:

 допомога дітям в організації роботи органів учнівського самоврядування;

 формування активної життєвої позиції в дітей та учнівської молоді;

 відпрацювання дітьми та учнівською молодцю навичок ефективного

лідерства;

 організація профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю;

 реалізація та вдосконалення організаторських нахилів через активну участь

 в житті учнівського колективу ліцею

III. Учасники Школи лідера

Слухачами Школи є лідери голів комісій учнівського самоврядування Косівського ліцею номер 2 імені Михайла Павлика.

IV. Організатори навчання Школи лідера

Керівником Школи є педагог- організатор Косівського ліцею номер 2 імені Михайла Павлика – Чорна Галина Іванівна.

4.1. Обов'язки керівника Школи:

 здійснює керівництво і організовує роботу Школи;

 готує відповідні нормативні документи щодо функціонування Школи (положення, програма, план тощо).

 залучає відповідних спеціалістів до консультативної діяльності щодо реалізації дитячих проектів; - координує діяльність роботи гуртків (якщо їх декілька), які входять до складу Школи.

 подає клопотання про заохочення найбільш активних вихованців Школи, кращих керівників гуртків; - враховує пропозиції, рекомендації координатора учнівського самоврядування щодо змісту, форм та методів навчання в Школі;

 звітує про діяльність Школи на педагогічній раді закладу, перед керівником закладу;

 популяризує діяльність Школи на форумах, конференціях, семінарах, у статтях, методичних посібниках тощо.

V. Орієнтовні форми роботи, які можуть використовуватись при організації навчання в Школі:

- тренінги;

- «круглі столи»;

- науково-практичні конференції;

- семінари

- практикуми;

- стажування лідерів у виконавчих органах міських та районних рад;

- конкурси;

- реалізація проектів;

- робота в творчих групах;

- рольові (ділові) ігри тощо.

/Files/images/uchnvske_samouryaduvannya/0-02-05-e28ee194fc76677f8326ce4da1e5065f0d35ab1b3dcff7c83df7ea67999b344e_8a518850779069e3.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 43