Історія закладу освіти


Школа збудована у 1959 році. У 1975 році Косівська

восьмирічна школа реорганізована у середню школу №2

Проблема, над якою працює школа

Формування особистості школяра через

вироблення завдань, шляхів та методів

ефективного розвитку інноваційного

потенціалу школи

Косів – столиця гуцульського краю. Місто розташоване обабіч річки Рибниці – правої притоки Прута, у передгір’ї мальовничих Карпат, до околиць якого увійшли два села: Монастирське (1906 р.) та Москалівка (1932 р.). Знаходиться в сейсмічно небезпечній зоні. Косів як містечко відродилося у 1564 році, хоча перші постійні поселення цього краю виникли на початку ХІV століття, за часів Галицько-Волинського князівства. По занепаді цієї могутньої держави в 1340 році гуцульський край потрапляє до Молдавського воєводства, а в 1370-1387 рр. перебуває під владою Угорщини. З 1395 року ним майже чотириста літ володіла Польща, а в 1778 році ця територія була приєднана до Австрійської імперії.

За часів Австрії в 1792 році в Косові відкрито першу школу з польською та німецькою мовою навчання. а в 1821 році – народну школу, де вчили дітей лише читати, писати і рахувати. У 60-х роках ХІХ століття школа стала трьохкласною, а у 80-х – шестикласною. Проте через нестатки і потребу працювати в домашньому господарстві, щоб вижити, близько 80% дітей і дорослих були неписьменними. У 1867 році Косів стає центром повіту.

З 1905 року в містечку діяли вже дві школи – чоловіча і жіноча – обидві п’ятикласні з українською мовою навчання. За часів окупації Польщею (1919-1939 рр.) школи стали семикласними з польською мовою навчання, українська мова викладалась як предмет. У місті діяли польська і єврейська гімназії та декілька приватних шкіл, а після розпаду Польщі з жовтня 1939 року почала діяти українська гімназія, проте вона проіснувала лише декілька місяців, бо з січня 1940 року стає десятирічкою. З вересня 1939 року Косів стає районним центром, тоді ж і було скасовано поділ шкіл на чоловічі і жіночі, а в січні 1940 року на їх базі були створені дві середні школи. Педагогічні колективи цих шкіл складалися з учителів колишніх польської, єврейської та української гімназій.

За часів німецької окупації десятирічки у місті закрили. Діяла лише одна семирічна школа, яка розмістилася в колишньому приміщенні загальноосвітньої школи для хлопчиків по вулиці Шкільній. Зразу після війни в місті відновили середню школу в колишніх будівлях початкової школи села Москалівки, оскільки довоєнне приміщення школи було зруйноване, а в самому центрі міста продовжувала функціонувати семирічна школа. Згодом вона стає восьмирічною, а з 12 вересня 1975 року рішенням Косівської районної Ради депутатів трудящих її реорганізовано в середню школу №2 м. Косова на 17 класів, 17 комплектів, 514 учнів. Першим директором школи стала Власенко Олена Якимівна, яка обіймала цю посаду у восьмирічній школі з 1955 року.

Школа знаходиться в центрі міста Косова на правій стороні ріки Рибниці в колишніх приміщеннях Косівської середньої школи, збудованих у 1959 році, по вулиці Грушевського, 8.

10 жовтня 2019 року змінено назву закладу освіти на Косівський ліцей№2 імені Михайла Павлика.

Нині у 22 класах налічується 546 учнів, їх навчають і виховують 53 педагоги, з них: 31 – має вищу кваліфікаційну категорію, 17 педагогів мають звання «учитель-методист», 12 - «старший учитель», 10 педагогів нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Колектив ліцею– це колектив однодумців, які бачать свої основні цілі і завдання у спільних діях з місцевою громадою на основі гуманізації та демократизації усіх аспектів життя ліцею.

Тим самим заклад освіти поступово переходить від традиційної до громадсько-активної, де відбувається вільний розвиток особистості, у повній мірі реалізуються здібності та обдарування учнів, виховується здорова і успішна особистість, високоосвічений, соціально-активний і національно-свідомий громадянин. У такому ліцеї вихованець може розкрити себе, свої здібності та інтереси. Тому і основною проблемою, над якою працює заклад освіти, є формування особистості вихованців через вироблення завдань, шляхів і методів ефективного розвитку інноваційного потенціалу ліцею.

Наша мета – навчити дітей жити у світі, який весь час змінюється і привчати їх самих ставати носіями цих змін. Кожен учитель прагне вчити дитину одвічним цінностям, але водночас готує її до не завше справедливого життя, щоб його випускник мав якісні знання і добре виховання, знав одну-дві іноземні мови і вільно володів сучасними інформаційними технологіями. У школі ведеться вивчення двох іноземних мов (англійської та німецької) уже впродовж десяти років, читається предмет «Інформатика» з другого по одинадцятий класи, запроваджені уроки хореографії та креслення.

З метою формування у дітей та молоді високоморальних якостей, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом істини, добра і краси для всіх учнів ліцею введений предмет «Християнська етика», а для вивчення історії, культури та духовних надбань своїх предків для учнів 5-11 класів запроваджений спецкурс «Українознавства».

У закладі освіти з метою вироблення умінь практичного і творчого застосування набутих знань, виховання особистості, яка постійно прагне вдосконалювати висококультурне інтелігентне спілкування рідною мовою введено спецкурс «Ділове мовлення», а для формування економічної і правової культури у веденні бізнесу, вироблення стійких якостей свідомого ставлення до праці, до розвитку потреб у творчій діяльності, діловитості, підприємництва, щоб учні могли якнайшвидше адаптуватися в умовах ринкової економіки, введено курс «Основи підприємницької діяльності».

Педагогічним колективом розроблена і прийнята Концепція розвитку навчального закладу – української національної школи-родини, яку спрямовано на інтелектуально-естетичний розвиток дитини та створення необхідних умов для розвитку її здібностей.

Ліцей об’єднує всіх людей, які бажають, щоб їхні діти, вийшовши із рідних стін, були адаптовані до життя і здобули достойну якісну освіту і добре виховання. У навчальному закладі створені класи-родини, які визначаються новим стилем відносин, сім’ї та ліцею. Батьки беруть активну участь у повноцінному житті закладу. Вони забезпечують зв'язок виховного процесу: сім’я – школа – позашкільні заклади міста. За участі батьків здійснюється розвиток учнівського самоврядування та залучення їх до школи громадянського становлення шляхом участі дітей у роботі різноманітних дитячих об’єднань (гуртків, клубів, центрів, товариств) та інших закладів (Школи мистецтв, спортивної школи, Центру дитячої творчості, бібліотеки). Вибудуваний такий місток порозуміння між закладом освіти і батьками. Це створює особливу ауру, сприятливий мікроклімат, який допомагає у реалізації шкільних завдань, визначає пріоритетність нових цінностей та розділяє відповідальність за виховання і навчання дитини з родиною.

Через добре налагоджене учнівське самоврядування відбувається активне включення вихованців управління навчально-виховним процесом, поглиблення демократичних і гуманістичних начал, створення здорового морально-психологічного клімату в колективах.

Закладу освіти приурочені такі Дні: ліцею, вчителя, вишиванки. Посвята в першокласники та старшокласники, Свято Першого і Останнього дзвоника. А зокрема родинному вихованню присвячені такі Дні: матері, бабусь, дідусів, родини. Щорічно відбуваються акції – «Милосердя», «Подаруй бібліотеці книгу», «Від серця до серця», «Свій за свого» тощо.

У ліцеї діють Університет культури, де проходять творчі зустрічі з цікавими людьми, митцями та літераторами рідного краю, клуби за інтересами: «Пошук», «FFF», «Провесінь», які відіграють важливу роль у реалізації завдань щодо підготовки учнів до самостійного життя та активної участі в ньому.

На базі закладу освіти працюють гуртки: хоровий, танцювальний, туристсько-краєзнавчий, сопілкарів, вокального співу, різьби та художньої вишивки. Тут з 2004 року діє єдиний у районі духовий оркестр.

Робота з обдарованими дітьми проводиться і через підготовку їх до активної участі у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Грінвіч», «Соняшник», «Бобер», «Пазл», «Орлятко», «Олімпус», «Геліантус», «Митець Дунаю» тощо та фестивалів «Гірська веселка», «Психологи Прикарпаття», а також через участь учнів у Всеукраїнських предметних олімпіадах та роботі Малої Академії Наук, співробітництвах з НПП «Гуцульщина», через створене шкільне лісництво та з Косівським інститутом декоративного та прикладного мистецтва, через підготовку та участь учнів у конкурсах «Народні ремесла».

Педагогічний колектив ліцею завше у творчому пошуку нових форм організації навчання та розвитку наукового мислення, має віру в себе і майбутнє держави, слідує золотому правилу – розум у голові, чесність у душі, любов у серці.


ШКОЛА – ДЕМОКРАТИЧНИЙ ОСЕРЕДОК ЗНАНЬ

Впродовж останніх років педагогічний колектив школи активно працює над реалізацією Концепції розвитку навчального закладу (спільний проект директора та педагогів), яка стала основою педагогічної системи та концептуальною моделлю сучасної школи. Створюється таке інноваційне освітнє середовище, де забезпечується висока якість освіти та рівний доступ до неї кожного учня, де на основі партнерства між учнем, учителем і батьками є можливість максимально розкрити здібності кожної дитини. В ній чітко визначені загальні завдання та принципи шкільної освіти. Педколектив має глибокі переконання, що кожен учень - це унікальна і неповторна особистість. Тому базовим принципом побудови освітнього середовища ставимо вільний розвиток особистості.

За оптимістичними прогнозами щодо громадянсько-політичного та економічного розвитку України стає зрозумілим, що кожен випускник сучасної української школи повинен здобути таку освіту, яка б стала основою його високої конкурентноспроможності на ринку праці, здатності до саморозуміння і комунікації з іншими людьми, спроможності до трудової та соціальної мобільності і виховати громадянина – патріота, здатного вести самовіддане життя, увібрати демократичні цінності, осягнути відчуття власної гідності, сповідувати ідеали гуманістичної культури демократичних взаємин між людьми. Для цього учні в школі вчаться володіти сучасними інформаційними технологіями, вивчають дві іноземні мови (англійську, німецьку) та факультативно – основи підприємницької діяльності, ділове мовлення, гуцульщинознавство, християнську етику, креслення та основи екології.

Активну участь кожного учня в різних видах діяльності забезпечують органи учнівського самоврядування. На базі школи, при підтримці батьків і педагогів створюються шкільні громадські організації, які об’єднують певну категорію учнів-однодумців для реалізації своєї мети. Створюється відповідна інфраструктура для творчої діяльності учнів та реформуються культурно-побутові сфери шкільного життя.

В школі працюють університет культури (зустрічі з цікавити людьми краю), клуб «Пошук» (вивчення історико-культурного розвитку нашого народу) та літературна студія «Провесінь».

Новим стилем відносин між сім’єю і школою є створення класів-родин, об’єднаних в єдину школу-родину, де на зміну недовір’я і відчуженості приходить такий мікроклімат, який сприяє реалізації Концепції школи, ідеї життєвих фаз і традицій: спілкуємось, вчимося, творимо, осмислюємо.

З 2010 року на базі школи, при підтримці Національного природного парку «Гуцульщина» діє учнівське природоохоронне, науково-дослідне відділення (ПНДВ). Це об’єднання школярів, яке забезпечує їх потребу в здобутті знань, умінь і навичок в галузі охорони навколишнього природного середовища, сприяє вихованню свідомого ставлення до праці, охорони природи, використання та відтворення природних ресурсів, вибору майбутньої професії.

Крім навчально-виховних занять, які проводять співробітники парку та педагоги школи, учні є учасниками природоохоронних акцій: «За чисте довкілля», «Збережемо лісову красуню», «Рибниця - 2018», «Первоцвіти» тощо.

А нещодавно школярі разом із батьками долучилися до акції «За чисте довкілля».

При допомозі ГО «Едельвейс» (керівник Близнюк М.М.), НПП «Гуцульщина» (директор Стефурак Ю.П.) облаштували на території школи майданчик для сортування сміття.

Для поглиблення співпраці та з метою підвищення екологічної свідомості у широкій аудиторії дітей, працівники НПП «Гуцульщина» та дирекція школи нещодавно домовилися про організацію та створення шкільного лісництва. Робота лісництва здійснюється шляхом проведення уроків, вікторин, екологічних ігор, конкурсів, екскурсій.

Школярі залучаються до розробок наукових програм, облаштування екскурсійних маршрутів та еколого-пізнавальних стежок, роботи із зеленими насадженнями та закладання дендропарку на пришкільній території, а також збору гербаріїв рідкісних карпатських трав, зразків порід дерев. В школі є в наявності муляжі птахів та тварин карпатської флори та фауни.

Співпраця з громадською екологічною організацією «Едельвейс» допомогла учням розробити проекти по влаштуванню альпійської гірки та створення спортивно-оздоровчого простору для учнів 1-4-х класів. Проекти визнані найкращими і при підтримці владних структур та батьківської громадськості їх вдалося реалізувати на практиці.

Розвивати інтелект і почуття дітей, виявляти і реалізувати їхні здібності, озброювати способами самовдосконалення, створювати умови для саморозвитку і самовиховання особистості є тими механізмами, які тісно пов’язані з розвитком демократичних цінностей молоді.

Кiлькiсть переглядiв: 1093