Матеріально-технічне забезпечення

Рішенням міської ради №3.9-35 від 01 березня 2019 року ліцею передані в безоплатне користування майновий комплекс, укладені договори та акти прийому-передачі згідно чинного законодавства.

Ліцей має 14 класних кімнат, кабінети фізики, хімії, музики, кабінет предмету «Захист Вітчизни», два кабінети інформатики. У закладі наявні фізична та хімічна лабораторії, кабінет вчителя предмету «Захист Вітчизни», кабінети директора та заступників, соціального педагога та практичного психолога, вчителів фізичної культури.

У закладі є майстерня для проведення уроків різьби на 30 посадочних місць.

Уроки фізкультури та оздоровчо-спортивні заходи проводяться у спортивному залі площею 412,4 м2.

У початковій школі ліцею є зал для проведення уроків хореографії та відпочинку молодших школярів площею 67,3 м .

У ліцеї діє стадіон, футбольне поле зі штучним покриттям, волейбольний та баскетбольний майданчики.

Для учнів початкової школи обладнаний ігровий майданчик.

Позакласні та урочисті заходи проводяться в актовому залі на 120 місць.

Першу долікарську допомогу надає медсестра у спеціально відведеному і обладнаному медичному кабінеті.

Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов у ліцеї є внутрішні санвузли, умивальники (у початковій і старшій школі) та душові кабінки.

У навчальному закладі працює їдальня на 60 посадочних місць.

Теплом в опалювальний період будівлю забезпечує власна котельня, яка передана в оренду приватному підприємцю.

У 2020/2021 навчальному році у ліцеї буде обладнаний музей Михайла Павлика та кімната психологічного розвантаження для педагогічних працівників.

Заклад щорічно забезпечується відповідними технічними засобами навчання. На даний час фактично наявні 35 комп’ютерів, 8 мультимедійних проекторів, 4 інтерактивні дошки, 10 відеокамер, 3 телевізори, 3 магнітофони, сканер, ксерокс.

В ліцеї діє швидкісний Інтернет, встановлено Wi - Fi.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Навчальні плани 1-11-х класів включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні і варіативну складову, яку розподілено з урахуванням матеріально-технічного, навчально-методичного і кадрового забезпечення закладу та освітніх потреб учнів.

Навчальний план, який зорієнтований на виконання Державного стандарту початкової освіти, базової середньої та повної загальної середньої освіти перед початком навчального року затверджує педрада.

Ліцей налічує 22 класи: 1-4 класи - 8; 5-9 класи - 10; 10-11 класи - 4.

Середня наповнюваність класів становить: 26.

Тривалість уроків у початковій, основній та старшій школі встановлюється відповідно до ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту».

Тривалість перерв встановлюється відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 24.08.2010 р. №778).

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Заклад має затверджену освітню програму для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Освітні програми розроблені на підставі типових:

для 1-2-х класів - за Типовою освітньою програмою, розробленою за Р.Б.Шияном, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 р. №268 (додаток 1);

для 3-4-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від

20.04.2018 р. №407 (таблиця 1);

для 5-9-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти II ступеня, затвердженою наказом МОН України від

20.04.2018 р. №405 (таблиця 10);

для 10-11-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 р. №408 (таблиця 2).

Індивідуальні заняття та консультації проводяться для окремих учнів чи груп дітей. Облік занять ведеться на окремих сторінках класних журналів із зазначенням прізвищ учнів, які відвідують ці заняття. Зміст варіативної складової конкретизується з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів. Оцінювання навчальних досягнень школярів не проводиться.

Навчальні програми можуть змінюватися з урахуванням процесів реформування системи освіти в Україні.

Години варіативної складової Типових освітніх програм реалізовано для збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, впровадження курсів за вибором, факультативів, а саме:

- 1-2 класи: основи християнської етики (курс за вибором) - по 1 годині.

- 3-4 класи: основи християнської етики (курс за вибором) - по 1 годині;

індивідуальні заняття - по 1 годині.

-5-ті класи: основи християнської етики (курс за вибором) - по 1 годині; українознавство (курс за вибором) - по 1 годині.

-6-7 класи: основи християнської етики (курс за вибором) - по 1 годині; основи екології (факультатив) - по 1 годині.

-5-7 класи: на збільшення годин при вивченні української мови - по 0,5 годин.

-8 класи: основи християнської етики (курс за вибором) - по 1 годині; українознавство (курс за вибором) - по 1 годині; креслення (курс за вибором) - по 1 годині.

-9 класи: основи християнської етики (курс за вибором) - по 1 годині; креслення (курс за вибором) - по 1 годині.

-8-9 класи: на збільшення годин при вивченні історії України - по 0,5 годин.

-10-ті класи: основи християнської етики (курс за вибором) - по 1 годині; німецька мова (факультатив) - по 2години.

-10-11класи: на збільшення годин при вивченні української мови - по 2

год.;

на збільшення годин при вивченні української літер. - по 2 год.;

на збільшення годин при вивченні історії України - по 0,5 годин.

на збільшення годин при вивченні предмету «Захист Вітчизни» - по 0,5 годин.

Реалізація змісту освіти у 10-11-х класах, визначеного Державним стандартом, забезпечується також вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту.

В ліцеї обрано два предмети «Інформатика» та «Технології»,

Інформаційне забезпечення

В ліцеї діє бібліотека та читальний зал загальною площею 47,5 м2, з бібліотечним фондом 18 300 примірників, а саме:

художня література - 8 250 примірників;

підручники - 8 700 примірників;

довідкова та методична література - 1 350 примірників.

Учні ліцею забезпечені підручниками в основному - 100%, довідковою та методичною літературою - близько 50%.

Дирекція ліцею в 2020/2021 навчальному році доукомплектує бібліотеку необхідною довідковою та методичною літературою згідно встановлених норм, які будуть відповідати сучасним освітнім вимогам.

Кiлькiсть переглядiв: 679