Робота шкільної бібліотеки

У 2019/2020 навчальному році робота шкільної бібліотеки була спрямована на виховання любові до книги, прищеплення навиків самостійної роботи з книгою, на формування і розвиток інформаційної культури учнів та педагогів, здатність ефективно використовувати інформаційні ресурси і технології в побуті, суспільній і професійних областях життєдіяльності, формування мовної культури школярів, громадянської грамотності, забезпечення художньою, довідковою, науково – педагогічною літературою, пошук нових форм роботи, здатних посилити роль книги в освітньому процесі. Надання реальної допомоги кожному в задоволенні читацьких інтересів, сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості знаходились у центрі уваги роботи шкільної бібліотеки.

Основні напрями роботи шкільної бібліотеки

Серед основних напрямів роботи нашої шкільної бібліотеки слід зазначити:

- формування інформаційно-бібліографічної культури учнів шляхом проведення бібліотечно-бібліографічних занять;

- вивчення, формування та задоволення читацьких потреб у книгах та інформації;

- пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів спільно з педагогічним колективом;

- організація каталогів та картотек;

- робота з фондом підручників;

- підвищення кваліфікації бібліотекаря.

Усю роботу шкільна бібліотека організовує на основі річного плану, який є складовою частиною навчально-виховної роботи ліцею.

Формування системи бібліотечно-бібліографічних знань учнів.

Навчити дитину любити книгу, сприймати її як життєдайне невичерпне джерело пізнання світу, виховувати любов до книги, прищеплювати навички бібліотечно-бібліографічної грамотності – першочергові завдання шкільного бібліотекаря.

Важливим у системі бібліотечно-бібліографічних знань учнів є знайомство із картотеками та каталогами шкільної бібліотеки. Учні повинні знати, як влаштований каталог чи картотека, як користуватися, знати, що таке бібліотечний шифр.

У нашій шкільній бібліотеці ведеться і постійно оновлюється абетковий каталог. Для молодших класів є тематично-ілюстрований каталог «Що нам читати».

Картотеки:

- краєзнавча;

- картотека підручників;

- картотека газетно-журнальних статей;

- «На допомогу вчителю»;

- «Шкільна бібліотека»;

- картотека сценаріїв.

З основами користування бібліотечним фондом школярі ознайомлюються систематично, як у процесі повсякденної роботи, так і на спеціальних бібліотечно-бібліографічних уроках, починаючи з першого класу.

В шкільній бібліотеці з учнями перших класів проведено екскурсію-подорож у цікаву країну книжкових героїв. Під час цієї екскурсії відбулося знайомство з бібліотекою та бібліотечними термінами: бібліотека, стелаж, формуляр, читальний зал.

Для учнів молодших класів у бібліотеці організовано дві книжкові полички:

«Твоя перша книжечка», «У світі казок».

Під час індивідуальних та групових бесід для дітей молодшого шкільного віку їм прививалися вміння користуватися бібліотекою, вибирати книжки для читання, бережливо ставитись до книг, ремонтувати їх. Для учнів початкових класів проведено такі бібліотечні уроки:

«Правила спілкування з книгою»;

«Подаруймо книзі друге життя»;

«Періодичні видання для молодших школярів».

Метою цих уроків є формування у молодших учнів умінь і навичок самостійного, свідомого читання книг.

При розробці бібліотечних уроків для учнів середніх та старших класів, прагну, щоб ці уроки були цікавими, доступними за змістом.

Система бібліотечно-бібліографічних уроків для учнів середніх та старших класів приділялася увага формуванню у них свідомого і зацікавленого ставлення до книги: потреба у систематичному читанні, навичок самостійного вибору книги і пошуку її у бібліотеці; вміння правильно читати книгу, застосовувати здобуті знання для самоосвіти і самовиховання.

Для учнів середніх та старших класів проведено такі бібліотечні уроки:

«Як народжується книга»;

«Твій товариш підручник»;

«Твої помічники у виборі книг»;

«Енциклопедії та довідники».

Досить ефективним засобом роботи з учнями є наочна популяризація книги. У шкільній бібліотеці вона використовується для розкриття перед читачами книжкових фондів у таких формах, як книжкові виставки. Книжкова виставка є активним помічником школяра в організації читання (інформує про книги, викликає нові запити, допомагає задовольнити читацькі інтереси). Біля книжкових виставок проводяться бесіди з учнями, консультації з питань вибору літератури.

У нашій бібліотеці читачам представлені такі книжкові виставки:

Духовні криниці.

- «Співачка досвітніх вогнів» (про життя і творчість Лесі Українки);

- «Вічний, як народ» (про життя і творчість Т.Г.Шевченка);

- «Великий каменяр» (про життя і творчість І.Я.Франка);

- «На хвилинку зупинись, нові книги подивись» (нові надходження літератури);

- «Довідкова література» (енциклопедії та словники);

- «На допомогу вчителю» (методична література).

Вічно живи, Україно!

- «Трагедія нації» (про голодомор 1932-1933 рр.);

- «Живі у пам’яті народній» (матеріали про війну 1942-1945 рр.);

- «Вони боролись за Україну» (про воїнів УПА);

- «Чорнобиль не має минулого часу» (про трагедію на Чорнобильській АС);

- «Ти наше диво калинове, кохана українська мово!» (книги про мову);

- «Державні символи України».

Струни душі.

- «Бог говорить до своїх дітей» (книги на релігійну тематику);

- «Я маю право жити на Землі» (правове виховання, права дитини);

- «Шкідливі звички» (матеріали про згубність алкоголізму, куріння та вживання наркотиків).

Краєзнавча книжкова виставка.

Чарівний край Черемоша й Прута.

- «Віхи історії Прикарпаття»;

- «Народне мистецтво Гуцульщини»;

- «Письменники нашого краю»;

- «Поети нашого краю».

Мета книжкових виставок – привернути увагу учня до книги. Бібліотечна виставка – презентація бібліотечних ресурсів.

Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів.

Масова робота шкільної бібліотеки – це складова система роботи школи з виховної роботи та з формування основ бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів, метод масового керівництва читанням.

Для того, щоб задовольнити культурно-інформаційні потреби більшості читачів шкільної бібліотеки, проводилися виховні заходи. Найцікавішою формою проведення масових заходів є ігри, вікторини, конкурси. Літературні ігри активізують читання школярів, стимулюють їхнє звернення до художньої літератури, сприяють розвитку творчої уяви.

Було проведено:

«Вересневі зустрічі у бібліотеці» (6.09.19. 4-ті кл.)

(обговорення книг, прочитаних за літо ).

Бібліотечний урок (18.09.19. 6-Б кл.)

«Шлях книги від автора до читача ».

Виховна година (30.09.19. 9-А кл.)

«Бібліотека – океан людської мудрості».

Година спілкування (14.11.19. 5-Б кл.)

«Книго!.Слово! Українська мово! »

(до Дня української писемності).

Літературно-тематична композиція (17.12.19. 9-Б кл.)

«Моя сім’я, моя родина в житті і долі України»

Знайомство з бібліотекою (27.01.20. 1-Б кл.)

«Цей дивний світ бібліотека».

Круглий стіл (11.02.20. 4-Б кл.)

«Подаруємо книзі друге життя».

У класах постійно проводиться анкетування учнів з метою виявлення їхніх читацьких інтересів.

Проведення загальношкільних виховних заходів висвітлюю у пресі («Гуцульський край», «Освітянський вісник»).

Співпраця шкільної бібліотеки з педагогічним колективом.

У ліцеї велеться робота з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором.

Перед учителем і бібліотекарем стоять спільні завдання:

- виховання всебічно розвиненої особистості;

- прищеплення любові до книжок, щоб читання стало внутрішньою потребою;

- виховання культури читання;

- прищеплення любові до рідної мови, традицій.

Щоб освітній процес був ефективнішим, вчителю необхідно знайомитись з передовим педагогічним досвідом, із сучасними навчально-виховними технологіями, методичними розробками. Для цього у бібліотеці оформлені тематичні папки:

«Військово-патріотичне виховання»;

«Історія нашого народу»;

«І.Франко та Прикарпаття»;

«Повернуті імена»;

«На допомогу класному керівникові»;

«Діти та їх права»;

«Обдаровані діти»;

«Довідник краєзнавця»;

«Вивчення читацьких інтересів»;

«Скажемо ні війні в Україні»;

«Герої Небесної Сотні».

Зв'язок із учителем сприяє більш точному вивченню читацьких інтересів, тіснішому контакту з дітьми для подальшої індивідуальної роботи, надає можливість спільного проведення масових заходів.

Формування, використання,зберігання бібліотечних фондів та каталогів.

Якісне формування і збереження фонду шкільної бібліотеки істотно впливає на ефективну діяльність бібліотеки і є запорукою результативного його використання, високого рівня забезпечення інформаційних потреб учнів і вчителів.

Робота з фондом та каталогами ведеться у таких напрямах:

· комплектування і обробка фонду (постійно);

· вивчення та розкриття фонду через виставки і різні форми масової роботи;

· ведення обліку (інвентарні, сумарні книги);

· робота з підручниками, реєстраційної картотеки;

· вилучення з фонду творів друку і підручників;

· проведення заходів зі збереження фонду;

· передплата періодичних видань;

· ведення довідково-бібліографічного апарату (картотеки, каталоги).

Кiлькiсть переглядiв: 924